Drainage

Voorkom wateroverlast door aanleggen van drainage. Drainage in je tuin zonder riool afvoer is ook heel goed mogelijk. Horizontale drainage met een drainagebuis met pp-vezel garandeert een langdurig en betrouwbaar resultaat. Gebruik de diverse drainage hulpstukken om alle plaatsen in je tuin te bereiken en het teveel aan water af te voeren. Sluit eventueel een drainageput aan: Deze fungeert als zandzanger; bezinkpunt voor zand en vuil en als controleput. Reinig en controleer vanaf hier je drainagesysteem.

Als je last hebt van wateroverlast in je tuin, of in, onder of rondom uw woning, dan biedt een drainagebuis de ideale oplossing. Ook bij sportpark of paardenbak / rijbak kan met een drainagebuis het grondwaterpeil gecontroleerd blijven. De volgende tips en stappen geven je een idee waar je bij het plaatsen van een drainagesysteem rond huis en drainage in je tuin op moet letten.

Drainagebuis werking
Een drainagebuis is een sterke PP buis met profiel, voorzien van gaten /perforaties en eventueel omhuld met pp-vezel of kokosvezel. Door de gaten in de buis kan het overtollige regenwater in de buis terecht komen en worden afgevoerd naar een hoofddrain, drainage put, riool of indien mogelijk een nabijgelegen sloot. Kies voor een

• Drainagebuis zonder omhulsel:
Bij grindpaden etc. waar weinig tot geen kans bestaat op verstopping van de drainage openingen door zand of vervuiling.

• Drainagebuis met pp-vezel 450:
In klei- veen- en zandgrond wordt het best gekozen voor een buis met zeer duurzaam kunststofvezel omhulsel: deze gaan erg lang mee en ze voorkomen dat de buis verstopt en het omhulsel wegrot in de soms zure grond.

• Drainagebuis met kokosvezel:
Een biologisch product bruikbaar in klei- veen- en zandgrond. De kokos vezel voorkomt dat de buis verstopt raakt door zand of vervuiling.
Bij een extra zure bodem zoals veengrond raden we Drainagebuis met pp-vezel 450 aan. Zelfs bij een zure bodemomgeving heeft deze drainagebuis een levensduur van 50 jaar.

Drainagebuis aanleggen
Voor optimale werking van een drainage buis moet je rekening houden met het volgende:

• De minimale diepte moet 60 cm zijn, de maximale 90 cm;
• Voorzie de sleuf met 3 tot 5 cm grofkorrelig zand;
• De drainagebuis waterpas (of met minimale afschot) in de sleuf plaatsen om een optimale werking te garanderen;
• De sleuf dient na het leggen van de buis aangevuld te worden voor 40 tot 50 cm met grint, fijn scherp zand of schelpen (of eventueel drainagedoek of worteldoek) om een goede werking te verzekeren.
• Laat de drainagebuis uit komen op een slootmet een eindflens. Of op de hemelwaterafvoer: gebruik hiervoor een rioolverloopring om deze verbinding te realiseren.
• Gebruik de diverse drainage hulpstukken om je drainagebuis te verbinden en af te sluiten.
• De afstand tussen de sleuven bedraagt best ongeveer 4 tot 5 meter.

Zelf drainagebuis leggen
Bij het plaatsen van een ringvormige drainage komen de buizen rond het huis te liggen, terwijl een zogenaamde oppervlakte drainage in heel de tuin aangelegd wordt. Bij deze laatste zorg je er best voor dat ieder punt in de tuin op ten minste 2,5 meter van de drainage ligt.

1. Een oppervlakte drainage wordt het best toegepast als je last hebt van wateroverlast in je tuin of als er waterplassen blijven staan.

2. Een ringdrainage is ideaal als je te maken hebt met water in de kruipruimte waardoor de woning te vochtig is. Deze drainagebuis wordt om de woning heen aangebracht.


Welke drainagebuis moet ik gebruiken?

• 50 mm: Kassenbouw
• 60 mm: Landbouw, Tuin, Paardrijbakken
• 80 mm: Tuin, Paardrijbakken, Bouwrijp maken, Grond-Weg-Waterbouw, Bronnering
• 100 mm: Hemelwaterafvoer boerderijen, Bouwrijp maken, Grond-Weg-Waterbouw, Bronnering
• 125 mm: Hoofddrainageleiding, Grond-Weg-Waterbouw

Links

https://www.leidingshop.nl/drainage/

Meer informatie en keuzehulp