Welkom op onze Klantenservice

Garantie

Leidingshop garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaar-heid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

1. De garantietermijn

Leidingshop verkoopt veel. Heel er veel. wat we niet verkopen is "NEE" en ondeugelijke producten.
Blijkt je product dus onverhoopt defect te zijn geraakt, dan kun je er zeker van zijn dat we dit voor je op gaan lossen.

Hierbij volgen we altijd de wettelijke garantie. Ook buiten de fabrieksgarantie.
De wettelijke garantie houd in dat het artikel moet voldoen wat men er redelijkerwijs van mag verwachten.

Garantie voorwaarden

  • We geven je minimaal 2 jaar garantie op fabricagefouten. ( De extra garantie doet niets af aan de wettelijke garantie waar u recht op heeft.)
  • Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor rekening van de klant.
  • Een artikel dat voor garantie beoordeling teruggestuurd wordt moet schoon zijn. 
Uitsluiting op garantie
  • Beschadiging door opzet, of door nalatigheid.
  • Ondeskundig gebruik of nalatig onderhoud.
  • Normale gebruiksslijtage.
  • Beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
  • Schade die is aangebracht door natuur, mens of dier.

Niet helemaal zeker of het defect aan jouw product onder de garantievoorwaarden valt?

Neem Contact met ons op. klantenservice@leidingshop.nl

2. Garantieprocedure

Het is vervelend als een artikel niet of niet naar behoren functioneert. Als er een artikel direct na ontvangst niet goed functioneert, dient u dit aan ons zo snel mogelijk kenbaar te maken. Neem in dit geval contact op via volgend mail adres: klantenservice@leidingshop.nl, u wordt binnen 1 werkdag benaderd voor een probleemoplossing.

Kijk voor de exacte situaties waarin garantie geldt en uitsluiting hierop, onder artikel Garantie van onze algemene Voorwaarden. Klik hier voor onze algemene Voorwaarden