Welkom op onze Klantenservice

Veiligheid & privacy

1. Privacy policy

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in oveenstemming met de Wet Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Leidingshop
Website: https://www,leidingshop.nl
Inschrijfnummer: KvK: 17259873
BTW-nummer: 142512254B01

2. E-mail adres

  • Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortelijke producten en diensten, mist u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres. 
  • Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen andres dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleeend.

3. Postadres

 Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u heeft aangevraagd.

4. Telefoonnummer

Wij gebruiken u telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

5. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderzins) indien:

- De gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

  • De uitvoering van een met u gesloten overeenkomst
  • De goede invulling van een publiekrechtelijke taak
  • De behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamente rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren).
- U toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.
 
6. Bijzondere persoonsgegevens
 
De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.
 
7. Veiligheid overdragen en ontvangen gegevens
 
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site
 
8. Veiligheid opslag van gegevens
 
Veiligheidscriteria
 
  • Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
  • Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen
  • Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
 
9. Toegang tot uw gegevens
 
Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact op te nemen op onderstaand adres.
 
10.  Contact.
 
Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kunt u contact opnemen:
 
E-mail: Info@leidingshop.nl
Telefoon: 085 - 401 9164
 
Dit privacy beleid kan ten allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij u hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per  e-mail van op de hoogte worden gesteld.

 

2. Leidingshop.nl is beveiligd met een SSL-certificaat

Hierdoor is uw data en transacties 100% veilig.

Bescherming van uw online gegevens is belangrijk voor ons. Dankzij dit SSL certificaten (Secure Sockets Layer) kan u met een gerust hart uw informatie uitwisselen. Uw informatie blijft 100% vertrouwelijke door middel van de encryptie. Op die manier vermijden we dat kwaadwilligen informatie zoals kredietkaartnummers, adresgegevens, online transacties, enz. onderscheppen en vervolgens misbruiken. Uw veiligheid is immers onze topprioriteit.

Wat zijn SSL certificaten?

Een SSL certificaat is een soort digitale identiteitskaart van uw website zodat de bezoeker weet dat u wel degelijk de eigenaar bent van de website.

SSL sites zijn herkenbaar aan de https:// in de adresbalk en het symbool in uw browser. Websites zonder of met een ongeldig SSL certificaat verwittigen de bezoeker dat de website onveilig is.

3. Leidingshop.nl maakt gebruik van cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van een website naar de computer worden gestuurd. Met cookies vergroten wij je winkelgemak. Zo hoef je niet elke keer dezelfde informatie in te voeren. Ook voorkomen wij dat je bij een bezoek aan onze winkel veelvuldig dezelfde informatie te zien krijgt.

Verwijderen cookies

Cookies kun je alleen zelf verwijderen omdat deze op jouw computer zijn opgeslagen. Uitleg over het aanpassen van de instellingen van je browser vind je onder Help in de toolbar van de meest gebruikte browsers.